Publication in philosopy magazine

Veiligheid & privacy: twee kanten van dezelfde medaille

In July 2010 I wrote an article for Cimedart, magazine of the Philosophy faculty of the University of Amsterdam on privacy and security.

Veiligheid is niet belangrijker dan privacy en privacy is ook niet belangrijker dan veiligheid. Ze zijn beide noodzakelijke voorwaarden voor vrijheid in een democratische rechtstaat. Door ze als tegenpolen te beschouwen of te soebatten over welk van de twee belangrijker is, wordt geen recht gedaan aan dit gemeenschappelijke doel. Voortdurend zullen afwegingen moeten worden gemaakt tussen veiligheid en privacy met als doel de vrijheid van burgers te optimaliseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *